Maria Ekberg Keramik

Magic seed pod

Organiska handdrejade och formade frökapslar "magic seed pods", sköna i handen i en lera med eget liv.

Frökapslarna har ingen baksida, inget upp och inget ner, grodden hittar alltid sin väg.

Skapade av Maria Ekberg

C:a 12 cm höga och 10 cm i diameter.

Kontakt